Search This Blog

C++

Măsurarea timpului de execuţie


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
            clock_t start, stop ;
            start = clock();
            

            //instructiuni
                       
            stop = clock() ;
            cout<<(double)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC ;
            return 0 ;
}


Lucru cu vectori


#include<iostream>

using namespace std;
int a[1000];
int main()
{
    int n,poz,maxim,i,s,suma;
    cout<<"\n n= "; cin>>n;
    s=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        cin>>a[i];
    }
    maxim=a[i];
    poz=0;
    suma=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if (a[i]%2==0)
            s=s+a[i];
        if (maxim<a[i])
        {
            maxim=a[i];
            poz=i;
        }  
        if (i%2==1)
            suma=suma+ a[i];
    }
    cout << "suma pozitiilor impare=" << suma <<" ";
    cout << "suma cifrelor pare=" << s <<" ";
    cout <<"maxim=" <<maxim<< " "<< "pozitia="<<poz;
}


Ciurul lui Eratostene

ajuta la generarea numerelor prime pana la valoarea numarului citit (s)


#include<fstream>
using namespace std ;
int a[1001];
int main ()
{
    int s,i,j;
  
    ifstream fin("ciur.in");
    fin>>s;
    fin.close();
  
    for(i=4;i<=s;i+=2)
        a[i]=1;
  
    for(i=3;i*i<=s;i+=2)
    {
        if(a[i]==0)
            for(j=i*i;j<=s;j=j+2*i)
                a[j]=1;
    }
    ofstream fout("ciur.out");
    for(i=2;i<=s;i++)
        if(a[i]==0)
            fout<<i<<" ";
    fout.close();
  
    return 0;
}Subsecventa de suma maxima

Enunt


#include <fstream>
using namespace std;
int a[6000002];
int main ()
{
int n,i,s,st,dr,maxim,poz;
fstream fin("ssm.in");
fin>>n;
for (i=1; i<=n; i++)
fin>>a[i];
s=a[1];
maxim=a[1];
st=1;
poz=1;
dr=1;
if (s<0)
{
s=0;
poz=2;
}
for (i=2; i<=n; i++)
{
s=s+a[i];
if (s>maxim)
{
maxim=s;
dr=i;
st=poz;

if (s<0)
{
s=0;
poz=i+1;
}
}
ofstream fout("ssm.out");
fout<<maxim<<" "<<st<<" "<<dr<<"\n";
fout.close();
return 0;
   }Lucru cu matrice


L=linia
C=coloana

#include<iostream>
using namespace std;
int a[102][102], L, C;

int main()
{
    int i, j;
    cin >>L>> C;
    for (i = 1; i <= L; i++)
        for (j = 1; j <= C; j++)
            cin >>a[i][j];
    for (i = 1; i <= L; i++)
    {
        for (j = 1; j <= C; j++) cout << a[i][j] << " ";
        cout << "\n";
    }
  
    // suma elementelor de pe linia 3
    int s = 0;
    for (j = 1; j <= C; j++)
        s += a[3][j];
    cout << s << "\n";
  
    // suma elem de pe coloana 4
    s = 0;
    for (i = 1; i <= L; i++)
        s += a[i][4];
    cout << s << "\n";
    
    return 0;
}